top of page
0I5A3565.jpg

DAVID FARRELL

sculptures stone glass wood

About

ABOUT

velke.jpg

Za touto značkou stojí designér, hudebník, sochař a tesař David Farrell. Počátek této cesty vznikl zhruba před třiceti lety, během těchto let vzniklo mnoho projektů v České republice i v Evropě.

Ke své tvorbě používá jen přírodní materiály, kámen, sklo, kov a dřevo.

Vše co vytváří je autorská tvorba, jeho díla se téměř neopakují a vždy se snaží vytvořit buď z okamžitých pocitů a nápadů, nebo originál pro svého zákazníka.
Žij a inspiruj, nestačí jen dokonalý tvar, dávám víc.

velke3.jpg

Behind this mark is the designer, musician, sculptor and carpenter David Farrell. The beginning of this journey started about thirty years ago, during these years many projects have been created both in the Czech Republic and in Europe.
He uses natural materials, stone, glass, metal and wood for his work.

All he creates is his work, his works are almost never repetitive and always try to create either immediate feelings and ideas or original for his customer.

Live and inspire, not just the perfect shape, I give more.

vel2ke.jpg

Hinter dieser Marke steht der Designer, Musiker, Bildhauer und Zimmermann David Farrell. Der Beginn dieser Reise begann vor etwa dreißig Jahren, in diesen Jahren entstanden zahlreiche Projekte in der Tschechischen Republik und in Europa.
Er verwendet natürliche Materialien, Stein, Glas, Metall und Holz für seine Arbeit.

Alles, was er schafft, ist seine Arbeit, seine Arbeiten wiederholen sich fast nie und versuchen immer, unmittelbare Gefühle und Ideen oder Originale für seine Kunden zu schaffen.

Lebe und begeistere, nicht nur die perfekte Form, ich gebe mehr.

SKLO

GLASS

STONE

STONE

WOOD

WOOD

CLAY

CLAY