top of page
0I5A3565.jpg

DAVID FARRELL

sculptures stone glass wood

About

ABOUT

velke.jpg

Za touto značkou stojí umělec David Farrell, který vytváří originální díla ze skla, kamene a dřeva. 

Ke své tvorbě využívá výhradně přírodní materiály, vše co vytváří, je autorská tvorba, která se neopakuje. 

Jeho díla jsou pro vás, od nápadu, přes skicu, model a instalaci, originálním podpisem, který se stává dominantou a součástí vašeho života a domova.

Naslouchám tomu, co neříkáš, tam začíná naše cesta. 

velke3.jpg

Behind this brand is the artist David Farrell, who creates original works of glass, stone and wood. 

He uses only natural materials for his creations, everything he creates is an author's work that is not repeated. 

His works are for you, from the idea, through the sketch, model and installation, an original signature that becomes a dominant and part of your life and home. 

I listen to what you don't say, that's where our journey begins.

vel2ke.jpg

Hinter dieser Marke steht der Künstler David Farrell, der originelle Werke aus Glas, Stein und Holz schafft. 

Er verwendet für seine Kreationen nur natürliche Materialien, alles, was er schafft, ist ein Werk eines Autors, das sich nicht wiederholt. 

Seine Werke sind für Sie von der Idee über die Skizze, das Modell und die Installation eine originelle Signatur, die zu einem dominanten Teil Ihres Lebens und Zuhauses wird. 

Ich höre zu, was du nicht sagst, denn dort beginnt unsere Reise.

SKLO

GLASS

STONE

STONE

WOOD

WOOD

CLAY

CLAY

BACKSTAGE

BACKSTAGE